Informace o daních spojených s prodejem nemovitosti a způsoby, jak minimalizovat daňové povinnosti.

Při prodeji nemovitosti je důležité mít na paměti také daňové aspekty spojené s tímto procesem, neboť prodej nemovitosti představuje příjem a podléhá dani z příjmů. Existují případy, kdy jste od daně osvobozeni a naopak jsou případy, kdy se tomu nevyhnete.

Prodávající je osvobozen od placení daně z příjmů v těchto případech:

  • Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let, toto platí pro nemovitosti pořízené v roce 2020. Od roku 2021 je tato lhůta prodloužena na 10 let.
  • Minimálně dvouleté bydliště v prodávané nemovitosti, kdy bydliště se nemusí shodovat s trvalým bydlištěm. Doložit ho můžete také například vám adresovanou došlou poštou, výpisy z banky, tím, že byly energie, internet či telefon přihlášeny na vás apod. Někdy může úplně stačit čestné prohlášení souseda.
  • Převod členských práv k družstevnímu bytu. Doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem musí přesáhnout dobu pěti let.
  • Využití získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby a to do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje. Nebo pokud odpovídající částka byla vynaložena na řešení bytových potřeb v předcházejícím roce. Pokud jste z peněz z prodeje financovali koupi nového bydlení je potřeba vyčíslit daň z příjmu z rozdílu.
  • V případě dědictví v přímé linii nebo manžel/manželka, lze pětiletou lhůtu zkrátit o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili.

Pro podnikatele platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné lhůty (tedy 2, nebo 5 let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.

Jestli se na vás osvobození od placení daně z příjmů nevztahuje. Pojďme se podívat, jak můžeme snížit daň z příjmů a jak se počítá.

Daň z prodeje nemovitosti lze snížit o náklady či poplatky, které byly spojené s přípravou nemovitosti k prodeji. Může sem patřit třeba provize makléři, který nemovitost prodal, nebo poplatky na drobné opravy, úklid, vyklízení apod.

Sazba daně z příjmu z prodeje nemovitosti činí v případě fyzické osoby 15 % nebo 23 % ze zisku z prodeje. Přičemž tato sazba se mění v závislosti na celkové výši zisku. Pokud výše vašich zisků nedosahuje 48násobku průměrné mzdy, platí pro vás 15% sazba daně. Pokud ale výše vašich zisků přesahuje 48násobek průměrné mzdy, vše, co tento 48násobek průměrné mzdy přesahuje, vám bude zdaněno 23 %.

MB REAL INVEST

Kontakt

Provozovatel webu je Martin Bedřich, IČ 66881846 se sídlem: Na Pankráci 1618/30, PSČ 14000. FO podnikající dle živnostenského rejstříku.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajůZásady Cookies / AML

Telefon

+420 702 205 636

Email

martin.bedrich@mbrealinvest.cz

kanceláře

Na Pankráci 1618/30, Praha 4